Garanti Şartları ve Satış Sonrası Hizmetler

 

GARANTİ BELGESİ

 Satıcı Firmanın:

 

Unvanı: Martı Safety LTD. ŞTİ.

Adresi: 5601 Sok., No:27 Çamdibi, 35090 Bornova/İzmir Türkiye

Telefonu: 0850 305 10 01

e-posta: [email protected]

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:

Malın

Cinsi:

Markası:

Modeli:

Garanti Süresi:

Azami Tamir Süresi:

Bandrol ve Seri No:

 

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; – Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, – Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, – Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.  

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

 

Satış Sonrası Hizmetler

 

Garanti kapsamı içinde yer alan veya yer alamayan ürünlerin tamir işlemleri, iade işlemleri ve değişim işlemleri Martı Safety tarafından yapılmaktadır. Hatalı ürünün Martı Safety  ofisine geri gönderilmesi ile önemle rica olunur. Ürün tamirinin garanti koşulları içinde yapılması isteniyorsa, teknik servisimiz ilgili ürünün arıza durumunu inceler, garanti koşulları ile birlikte müşteriye bilgi verir.

 

Ürünün tamirinin talep edildiği durumlarda ürün, teknik servis ekibimiz tarafından incelenir ve tamire uygun olup olmadığı, uygunsa tamir tutarı hakkında müşteriyi bilgilendirir. Müşterinin onayı ile birlikte tamir işlemi gerçekleştirilir.

 

Garanti kapsamı dışında yer alan ürünlerin tamir işlemlerinde, ürün nakliye bedeli müşteriye aittir.

 

Martı Safety  tarafından gönderilen ürün hatalı veya arızalı çıkar ise, tüm kargo maliyetleri, Martı Safety  sistemlerine aittir.

 

Çerez Kullanımı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.