Güvenlik Ağı Kurulumu Yapan Çalışanların Sorumlulukları

Çalışanların sorumlulukları, kurulumu gerçekleştiren çalışanlar, kurulumdan önce aşağıdaki hususlar hakkında ana yükleniciye veya şantiye şefine bilgi vermelidir.

Güvenlik ağının kurulumu ile ilgili olarak aldıkları eğitim ve yeterlilikleri,

Kullanmayı  düşündükleri iş   ekipmanları  (Örneğin;  Hareketli yükseltilebilir iş platformları),

Ağların deneye tabi tutulması, bakımı ve kullanım periyodu boyunca sağlaması gereken enerji absorplama kapasiteleri,

Erişim için ihtiyaç duyulacak çalışmalar (Örneğin; Çalışma yüzeyinin hazırlanması),

Ankraj noktaları ve sabitleme için gereksinimler ile bunların uygun ve yeterli olduğundan emin olmak için yapılacaklar,

Güvenlik ağının altında yeterli açıklık mesafesinin devamlı olarak sürdürülmesi için ihtiyaç duyulacak gereksinimler,

Kurtarma prosedürleri,

Ağın altında bulunan çalışanların nasıl korunacağı.

Yukarıdaki hususların dışında, kurulumu yapan çalışanlar temin edilen tüm ağların amaca uygun olduğundan ve proje boyunca amacına uygun şekilde kalacağından emin olmalıdırlar. Ayrıca aşağıdaki hususları da yerine getirmelidirler:

Ankraj noktaları kontrol etmeli,

Ankraj noktalarının yükler için uygun olduğundan emin olmalı,

Ağın amaca uygun olduğundan emin olmalı ve

Ağın altında yeterince açıklık olduğundan emin olmalıdırlar.

Ağ kurulumu tamamlandıktan sonra ise, kurulumu yapan çalışanlar tarafından ana yükleniciye/şantiye şefine teslim belgesi verilmelidir. Belge güvenlik ağı sisteminin amaca uygun olduğunu doğrulamalı ve aynı zamanda aşağıdaki hususlar hakkında yazılı talimatlar içermelidir:

  • Kurtarma prosedürleri,
  • İnceleme prosedürleri,
  • Ağ üzerindeki atık malzemelerin uzaklaştırılması.