Güvenlik Ağının İncelenmesi

Güvenlik ağı yetkin bir kişi tarafından düzenli aralıklarla görsel olarak incelenmeli ve yapılan inceleme sonuçları kayıt altına alınarak işyerinde muhafaza edilmelidir. Aşağıdaki tabloda ağların görsel incelemesinin hangi durumlarda ve kim tarafından yapılabileceğine dair hususlar verilmiştir.

Ağın görsel olarak inceleneceği durumlarGörsel incelemenin kim tarafından yapılabileceği
Ağ kurulduğu zamanKurulumu yapan çalışan
Her gün kullanımdan önceKullanan çalışan
Haftalık olarakŞantiye şefi
Olumsuz hava koşullarından sonraŞantiye şefi

Görsel incelemeler aşağıdaki hususların kontrol edilmesini içermelidir:

Yanlış kurulum,

Ağ gözünün aşınması,

Ağ gözündeki kesik ve kertikler,

Ağ gözünde ısı ya da sürtünme kaynaklı oluşabilecek hasarlar,

Dikiş hasarları,

Hasar görmüş ya da deforme olmuş bağlantı parçaları,

Ağdaki moloz ve inşaat artıkları,

Düğümlü ağ gözü ise düğümdeki kusurlar,

UV bozulma,

Ağın görsel muayeneyi geçemediği durumlarda kullanılması uygun değildir. Ağ onarılmalı veya kalıcı olarak kullanımdan kaldırılmalıdır.

Devam eden asgari ağ inceleme gereksinimleri TS EN 1263-1, Ek B’de tanımlanmıştır.